Vítejte na stránkách společnosti Ing. Josef Pecháček

Naše společnost Vám nabízí jen ty nejkvalitnější služby a poradenství v oboru oceňování nemovitostí. Provádíme znalecké posudky pro fyzické a právnické osoby, bankovní a jiné ústavy podle platné oceňovací vyhlášky zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku. Současně provádíme ocenění formou tržního ocenění, stanovení ceny obvyklé.

 

Při znalecké činnosti dodržujeme právní předpisy, konáme nestranně podle svého nejlepšího vědomí, plně využíváme všech svých znalostí a zachováme mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se při výkonu znalecké činnosti dozvěděli  dle zákona č.36/1967 o znalcích a tlumočnících.

 

Garantujeme:

 • Vysokou odbornost

 • Nízké ceny

 • Časovou flexibilitu

 • Rychlost zpracování

 

Novinky & Aktuality:

 • Vyhláška č. 424/2021 Sb, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.ledna 2022

 • Zákon č. 254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, s účinností od 1.ledna 2021

 • Vyhláška č.503/2020 Sb. vyhláška o výkonu znalecké činnosti, s účiností od 1. ledna 2021

 • Vyhláška č. 488/2020 Sb, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.ledna 2021

 

Vyhlášky & Zákony:

 • Vyhláška č. 188/2019 Sb, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.srpna 2019

 • Vyhláška č. 457/2017 Sb, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.ledna 2018

 • Vyhláška č. 443/2016 Sb, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb., s účinností od 1.ledna 2017

 • Vyhláška č. 345/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. s účinností od 1.ledna 2016

 • Vyhláška č. 199/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), s účinností od 1.října 2014

 • Nový občanský zákoník č.89/2012 Sb., s účinností od 1.ledna 2014

 • Vyhláška č.441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), s účinností 1.ledna 2013