Vítejte na stránkách společnosti Ing. Josef Pecháček

Naše společnost Vám nabízí jen ty nejkvalitnější služby a poradenství v oboru oceňování nemovitostí. Provádíme znalecké posudky pro fyzické a právnické osoby, bankovní a jiné ústavy podle platné oceňovací vyhlášky zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku. Současně provádíme ocenění formou tržního ocenění, stanovení ceny obvyklé.

 

Při znalecké činnosti dodržujeme právní předpisy, konáme nestranně podle svého nejlepšího vědomí, plně využíváme všech svých znalostí a zachováme mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se při výkonu znalecké činnosti dozvěděli  dle zákona č.36/1967 o znalcích a tlumočnících.

 

Garantujeme:

  • Vysokou odbornost

  • Nízké ceny

  • Časovou flexibilitu

  • Rychlost zpracování

 

Novinky & Aktuality:

  • Nová vyhláška 457/2017 Sb, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.ledna 2018

  • Vyhláška 443/2016 Sb, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb., s účinností od 1.ledna 2017

  • Vyhláška 345/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky 199/2014 Sb. s účinností od 1.ledna 2016

  • Vyhláška 199/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), s účinností od 1.října 2014

  • Nový občanský zákoník č.89/2012 Sb., s účinností od 1.ledna 2014

  • Vyhláška č.441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), s účinností 1.ledna 2013