Podklady pro odnětí ze ZPF

Před vypracováním zprávy o odnětí ze ZPF je vhodné dodat co nejvíce z níže uvedených dokladů od objednatele. Dodatečné poklady jsou doplněny na místním šetření, kde je zaměřen pozemek, provedeny půdní sondy a zpracována podrobná fotodokumentace. 

 

  • Výpis z katastru nemovitostí (KN)

  • Pedologický průzkum

  • LV (list vlastnictví)

  • Územní plán

  • Projektová dokumentace

  • Geometrický plán se zaměřením stavby

  • Fotodokumentace

  • Snímek katastrální mapy