Působnost v regionu

V současné době zpracováváme vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) v okrese Uherské Hradiště se snahou se dále rozšiřovat. Po dohodě s Vámi přijedeme na místo samé a provedeme místní šetření. Jedná se o provedení půdní sond, zpracování podrobné fotodokumentace a celková zaměření pozemku v dotčené krajině.

Veškeré výdaje (cestovné, kancelářská technika a další) Vám neúčtujeme, jsou součástí ceny dokumentace pro odnětí pozemku.

 

Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště