Cena a termíny

  • Cena: 

Ceny za vyhotovení znaleckých posudků se řídí platnými ustanoveními zákona č.36/1967 o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhláškou č.37/1967 ministrerstva spravedlnosti, při zpracování posudků pro státní orgány (soudy, Policie ČR). Současně cenu znaleckého posudku stanovujeme inviduálně dohodou, podle náročnosti a rozsahu znaleckého posudku. 

 

  • Termíny:

Zpracování znaleckého posudku  provádíme nejpozději do 14 dní od místního šetření. Ve většině případů v kratší době po dohodě s objednatelem. V mimořádných připadech disponujeme i expresním znaleckým posudkem.