Užitečné odkazy

znalci.justice.cz/

 znalecká činnost v ČR

 www.mfcr.cz

  oficiální stránky Ministerstva financí ČR

  www.centralniadresa.cz

  stránky oficiálního informačního systému o dražbách a ostatních nabídkách

  www.portal.gov.c z

  portá veřejné správy České republiky
  www.rzp.cz

  živnostenský rejstřík

  www.info.mfcr.cz/ares

  administrativní registr ekonomických subjektů 
  nahlizenidokn.cuzk.cz

  nahlížení do katastru nemovitostí

  www.zakonprolidi.cz

  sbírky zákonů v aktuálním znění

  www.sbirka.com

  sbírka předpisů České republiky

  https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

  oficiální server českého soudnictví

  www.czso.cz

  malý lexikon obcí

  riskportal.intermap.cz/Intermap.ISF.Web.UI/Views/CS/CAP_Public/MainWizard.aspx?culturename=cs

  povodňové mapy

  https://www.uhul.cz/

  informace o lesích, lesní hospodářské osnovy