Kvalifikace znalce

Znalecké posudky podávám jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedkyně Krajského soudu v Ostravě ve dne 27.5.2015 č.j. Srp 3613/2013 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti.

 

  • 1999 - 2004

       Absolovent VUT v Brně, fakulta stavební ve studijním oboru "Ekonomika a řízení staveb".

  • 2004 - 2018

        Praxe ve stavební společnosti v daném oboru.  

  • 2009 - 2012

        Absolovent VUT v Brně, fakulta soudního inženýrství,

        Kurz technického znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací

        oceňování nemovitostí 

  • 2012 - součastnost

           Znalecká činnost pro objednatele - fyzické, právnické osoby, bankovní ústavy,

         pojištovny, pozemkové úřady a další.

   

                  

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ                  RAZÍTKO ZNALCE