Podklady pro ocenění

Před vypracováním znaleckého posudku je vhodné dodat co nejvíce z níže uvedených dokladů od objednatele. Dodatečné poklady jsou doplněny na místním šetření, kde je zaměřena  a zdokumentována nemovitost. Případné jiné, další nároky objednatele, řešíme operativně s maximální zřetelí péče o zákazníka.

 

 • Výpis z katastru nemovitostí (KN)

 • LV (list vlastnictví)

 • Územní plán

 • Projektová dokumentace

 • Geometrický plán se zaměřením stavby

 • Fotodokumentace

 • Snímek katastrální mapy

 • Kupní smlouva

 • Nájemní smlouva, smlouva o převodu bytu do osobního vlastnictví

 • Pojištění nemovitosti, daň z nemovitosti

 • Správa nemovitosti, náklady na údžrbu